25/9 Välkommen till en inspirerande dag!

Vi bjuder in er till Sege Park – en stadsdel i Malmö med visionen att bli helt självförsörjande på förnybar energi. Dagen inleds med att Malmö Stad berättar om aktuella klimatsmarta lösningar i Sege Park, samt status avseende byggherredialogen. Därefter presenterar ett urval HBSyd medlemmar sina hållbara innovationer inför byggherrar och andra intressenter. Ta tillfället att nätverka, påverka och berika med inspiration!

Vad är Sege Park?

Sege Park i Malmö genomgår idag en omfattande omställning. Det äldre sjukhusområdet från 30-talet kommer inom snar framtid nämligen att ligga i framkant gällande miljövänliga energilösningar. Tre centrala områden i projektet är energi, avfall samt avlopp och vatten. Visionen är en självförsörjande stadsdel på förnybar energi – vilket skall ske genom bland annat solceller, förnybar fjärrvärme samt biobränsle från invånarnas avfall.

 Medlemsföretag som presenterar:

 


Ekoisolering, återförsäljare av Perlit, och är medlem i HBSyd. Ett isoleringsmaterial som är miljövänligt, effektivt och brandsäkert. Perlite isolering är kapillärbrytande, obrännbar och 100% naturligt. Materialet har låg energianvändning vid tillverkningen samt låga koldioxidutsläpp.

cellglas logo
Cellglas, säljer sin produkt Cellglas, och är medlem i HBSyd. Ett isoleringsmaterial med låg miljöbelastning som är tillverkat av 100 % returglas. Materialet är brandsäkert, helt ång – och vattentätt, samt har en isoleringsförmåga som leverarar samma kvalitet om 100 år, som idag. Används i dagsläget på Turning Torsos och Emporias tak.


Innenco, säljer sin produkt Innenco, och är medlem i HBSyd. Ett patenterat distributionssystem som lagrar samt balanserar temperaturen i byggnader. Genom lagring av temperaturer kan innovationen sänka den totala energianvändningen som används för att värma eller kyla en byggnad. Systemet är kompatibelt med alla former av energikällor.


cTrap, säljer sin produkt cTrap och är medlem i HBSyd. cTrap är en emissionsspärr i form av en adsorptionsduk som effektivt stoppar emissioner i luften som kan orsaka obehaglig lukt och/eller ge olika symptom såsom astma och hudirritationer. Resultaten blir en ren och frisk inomhusluft. cTrap har utvecklats ur forskning vid Lunds Universitet.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tid och plats: 25 september kl 15-17, Östra Fäladsgatan 48, 212 24 Malmö
Vi sitter i utställningslokal hus 6 Formell anmälan görs senast 21 september på via mail info@hbsyd.se. Byggherrar eller medlem i HBSyd har gratis deltagande. 300 kr för övriga (medlemskap i HBSyd är billigare). Vi bjuder på fika!
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAM: 
15.00 HBSyd hälsar välkomna
15.10 Malmö stad berättar om SegePark och MIA
15.30 Hållbara innovationer presenteras
16.00 Fika/mingel
16.15 Hållbara innovationer presenteras
16.45 Mingel och avslut 

 

Varmt välkomna!