19/3 2020 Årsmöte

Härmed välkomnas alla medlemmar i Hållbar Byggande i Syd att delta i föreningens årsmöte!


Tid och Plats:

Den 19 mars 2020, kl 16.00 – 18.00, Sandgatan 14F (Zetterwallska Villan) i Lund, hos  Levande Arkitektur. Därefter inbjudes till ”eftersittning” på Bishops Arms på Sankt Petri Kyrkogata

Agenda

16.00 – 17.00 Föredrag: Isolering & Klimatskal – vad är nutidens behov av isolering? 
med Pär Klyvner, Ekoisolering.

17.00 – 17.45 Årsmöte
1. Sammanträdets öppnande.
2. Val av mötesordförande.
3. Val av sekreterare för mötet.
4. Val av två justeringsmän & rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
6. Godkännande av dagordning.
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
8. Föredragning av revisorernas berättelse.
9. Fastställande av resultat- och balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter
12. Val av ledamöter till styrelsen
13. Val av ordförande inom styrelsen
14. Val av valberedning
15. Val av revisor och revisorssuppleant.
16. Fastställande av årsavgift (styrelsen förslår oförändrade avgifter).
17. Fråga om ersättning till styrelseledamöter.
18. Övriga ärenden (insändes till styrelsen senast två veckor innan mötet).
19. Mötets avslutande

17.45 – 18.00 (c:a) Informell diskussion om föreningens strategiska inriktning – missa inte chansen att göra din stämma hörd! Hur ska föreningen utvecklas i framtiden?

18.00 – ”Eftersittning” på Bishops Arms
Efter det formella mötet bjuder föreningen alla årsmötesdeltagare på mat och dryck i trivsam pubmiljö. Bishops Arms ligger bara några minuters promenad från Lund C och c:a 5 minuters promenad från Zetterwallska Villan.

Anmälan
Anmäl dig till årsmötet och meddela om du vill gå med ut och äta efteråt genom ett mejl till info@hbsyd.se. OSA senast torsdag 12/3. 

Här hittar du dokumenten som hör till årsmötet: agenda, verksamhetsberättelse etc.

Välkommen!

/Styrelsen

 

Kommentera