17/10 Biobaserade byggnadsmaterial förr & nu

Välkommen till ett seminarium om biobaserade och resurssnåla byggnadsmaterial, utifrån historiska och nutida perspektiv!

Dagens byggindustrin kan lära sig en del från historiska byggnadstekniker där biobaserade och resurssnåla byggnadsmaterial har använts genom tiderna. Exempel på dessa material är trä, halm, lera, vass och kalk.

Historiska byggnadsmaterial är ofta robusta och kan i många fall återanvändas. Samtidigt finns det flertalet exempel av moderna biobaserade byggnadsmaterial såsom hampakalk och biobaserade isoleringsmaterial som lämpar sig bra för såväl renovering av historiska byggnader som i nybyggnationer.

Medverkande talare:

 • Prof. Marwa Dabaieh, Aalborg Universitet
 • Anna Donarelli, Riksantikvarieämbetet
 • Tekn. Dr. Peter Johansson, Lunds Tekniska Högskola
 • Henrik Nilsson, HN Byggnadsvård
 • Tekn. Dr. Kristin Balksten, Uppsala Universitet Campus Gotland
 • Tekn. Dr. Paulien Strandberg-de Bruijn, Lunds Tekniska Högskola
 • Adam Ooms, Adam Ooms AB
 • Oskar Ranefjärd, Lunds Tekniska Högskola
 • Erik Hedenstedt och Monika Brandtberg, Ekologiska Byggvaruhuset
 • Tekn. Dr. Henrik Danielsson, Lunds Teknika Högskola
 • Folke Höst, Tyréns AB

Se hela programmet och läs mer om talarna här: Program-Biobaserade-Byggnadsmaterial.pdf

Dagen arrangeras av Lunds Universitet i samarbete med Uppsala Universitet Campus Gotland och Hållbart Byggande i Syd.

Tid: 17/10  kl.09.00 -16:30
Plats: Gamla Biskopshuset i Lund, Biskopsgatan 1
Pris: Seminariet är kostnadsfritt.
Anmälan: Läs mer om dagen och anmäl dig här: byggnadsmaterial.lth.se/biobaserade-byggnadsmaterial/.
Sista anmälningsdag är 4/10!