17/9 kl. 17.00 Medlemsmöte

Hållbart Byggande i Syd välkomnar alla medlemmar till årets höstmöte! Syftet med mötet är att fatta beslut om föreningens medlemsavgift. Det föreligger ett förslag från styrelsen om höjd årsavgift,  detta för att föreningen sedan Leaderprojektets avslutande inte längre har tillgång till några externa medel. För att även fortsättningsvis kunna erbjuda intressanta aktiviteter med duktiga föreläsare till ett lågt pris föreslår styrelsen en höjd medlemsavgift.
Alternativt behålles medlemsavgiften tillsvidare på nuvarande nivå (300kr).

Bilagor:
Kallelse och dagordning.
Förslag till ändrad medlemsavgift.

Mötet hålls kl. 17.00 den 17/9 2015,  Borråkravägen 131, Degeberga (i direkt anslutning till  föreläsning/workshop om hampa som byggmaterial). Föreningen bjuder på fika. Anmäl dig genom att mejla till info@hbsyd.se senast måndag 14/9. Kan du inte delta i mötet har du möjlighet att rösta genom skriftlig fullmakt.

Mötet ger naturligtvis också tillfälle till nätverkande, diskussion och utbytande av idéer inför kommande aktiviteter i föreningen. Varmt välkommen!