17/9 Hampa som byggmaterial

Välkommen till en halvdag om industrihampa, ett byggmaterial med stor potential inom ekologiskt hållbart byggande. Hampan kan användas som isoleringsmaterial och ingår även i sk. hempcrete (på svenska hampakalk eller hampabetong), en blandning av hampa, kalk och ibland cement.

Paulien Strandberg, konsult på WSP,  berättar om olika projekt där man använt sig av hempcrete och redogör för resultatet av sitt forskningsarbete vid SLU och LTH där hon undersökt hållfasthet och fuktegenskaper för hempcrete både i laboratoriemiljö och i fullskalestudier.

 

Vi avslutar med en workshop då vi blandar till hempcrete och stampar en provvägg. Olika typer av puts kommer vi också att prova på. Medtag oömma kläder, arbetshandskar och skyddsglasögon, eftersom vi kommer att arbeta med kalk.

Dagen arrangeras av Jöns Svensson,  Artekta Byggnadsaktiebolag  och Thomas Jacobsson, Österlenhampa i samarbete med Hållbart Byggande i Syd.

Datum: 17 sept 2015
Tid: 12.30 – ca.16.30
Plats: Borråkravägen 131, Degeberga
Program:
12.30-13.30 Lunch, nätverkande.
13.30-15.00 Föreläsning, fika & diskussion
15.00-16.30 Workshop
Pris: För föreningsmedlemmar: 100kr. Övriga: 250kr. Vegetarisk lunch och fika ingår. Inbetalning görs till föreningens bankgiro 181-4391. Ange namn och datum för eventet i din inbetalning.
Anmälan: Via mejl till info@hbsyd.se senast 14 september. Meddela samtidigt eventuella allergier, etc.