Aktiviteter hösten 2015

Nu ligger höstens arrangemang uppe på Hållbart Byggande i Syds Hemsida.  Välkommen att boka en plats på höstens första event, en halvdag om hampa som byggmaterial den 17/9! Läs mer och anmäl dig här.

Andra datum att lägga på minnet är:
6/10 Passivhuset Villa Circuitus. Frukostseminarium med Simone Kreutzer från IG Passivhus om passivhusbygget  Villa Circuitus.
27/11 Klimatkonsekvenser av energieffektivitet och energiförsörjning. En föreläsning med  Ambrose Dodoo, lektor vid institutionen från byggd miljö och energiteknik, Linnéuniversitetet Växjö.

Mer information kommer inom kort!