18/1 Nätverksträff Kristianstad: Rådhus Skåne

Vilka tankar och konkreta projekt finns det i våra Sydsvenska kommuner (inkl privata aktörer) om hållbart byggande? Detta tema kommer vi bl a att ha under 2018, när vi vid våra olika nätverksträffar besöker olika kommuner i södra Sverige.

Denna dag öppnar Kristianstad porten och berättar hur kommunen och privata aktörer arbetar med hållbart byggande i det geografiska närområdet. Vi får även en rundtur i Rådhuset: årets bygge 2015, SGBC betyg silver Miljöbyggnad och Sveriges näst största byggnadsvårdsprojekt (fasad).

Välkommen till en spännande nätverksträff! Mötet arrangeras av Hållbart Byggande i Syd i samarbete med medlemsföretaget SESAM Arkitektkontor AB, Kristianstad. 

Tid: 18/1 2017 kl. 15-17
Plats: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad
Pris: Nätverksträffen är gratis för medlemmar. Här kan du läsa mer om hur du blir medlem i föreningen. För icke medlemmar tar vi en administrativ avgift på 150 kr. Summan inbetalas till föreningens bankgiro 181-4391 innan nätverksträffen. Ange ditt namn samt ”Kristianstad” som referens.
Anmälan: Genom mejl till info@hbsyd.se, senast den 16/1 (två dagar innan eventet).

Agenda
15.00-15.10 Kaffe och uppsamling

15.10-15.20 Välkomnande från Hållbart Byggande i Syd, Andreas Holmgren, ordförande

15.20-15.30 En arkitekts reflektioner kring hållbart byggande i Kristianstad, Helena Nyholm, delägare på SESAM Arkitektkontor AB.

15.30-15.50 Vad är hållbart byggande för Kristianstad? Hur planerar vi grönt och blått för en långsiktigt hållbar utveckling av kommunen? Roger Jönsson, Plan- och Bygglovschef Kristianstad & Per Blomberg, Planeringsarkitekt, Kristianstad

15.50-16.00 Bensträckare och påtår

16.00-16.30 Rundabordsamtal med intressanta aktörer inom Hållbart Byggande i Kristianstad
Katarina Olsson, stadsantikvarie Kristianstad
Anders Fredriksson, Sveriges Byggindustrier
Andreas Holmgren, ordförande Hållbart Byggande i Syd
Helena Nyholm, Ledare och delägarare, SESAM Arkitektkontor
Roger Jönsson, Plan- och Bygglovschef, Kristianstad
Per Blomberg, Planeringsarkitekt, Kristianstad

16.30-17.00 Guidad rundtur i Rådhuset
I Kristianstads historiska rådhuskvarter ryms i dag en ny, modern administrativ byggnad bakom gamla fasader – Rådhus Skåne. Vid sidan om Riksdagshuset i Stockholm är detta det största byggnadsprojektet med bevarade fasader i Sverige. Kristianstads gemensamma kommun- och regionhus Rådhus Skåne stod klart i januari 2014 och Rådhuskvarteret utsågs till Årets bygge 2015 i byggindustrins prestigefyllda tävling. Det nya kommun- och regionhuset gestaltades av Fojab Arkitekter AB, huvudentreprenör för bygget var NCC Construction. Rådhus Skåne har fått betyget Silver som Miljöbyggnad av Green Building Council. Du kan läsa mer om projektet här.