9/3 Seminarium: Flerbostadshus i trä

Välkommen till träbyggnadsseminarium – lär dig bygga flerbostadshus i trä!

Malmö stad, Hållbart byggande i Syd och Sveriges Träbyggnadskansli bjuder in till ett kostnadsfritt halvdagsseminarium om modernt industriellt träbyggande. I korta föredrag från branschen ges kärnfull kunskap om förlegade myter, stora möjligheter och viktiga mervärden med dagens expansiva och innovativa träbyggande.

Under halvdagen diskuterar vi träbyggnad ur olika perspektiv med bland andra gäster från IVL, Linnéuniversitetet, och byggaktörer så som Midroc, Martinsson och GBJ Bygg.

Inbjudan & program: Träbyggnadsseminarium 2018
Tid/Plats: Fredag den 9 mars, kl 8-12.30, St Gertrud Konferens, Östergatan 7b, Malmö
Anmälan och mer information: www.malmo.se/innovationsarenaSista anmälningsdag är 23:e februari.