6/3 Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg

Välkommen till en informationsträff i Malmö om Byggsektorns Miljöberäkningsvertyg! IVL har under många år genomfört stora livscykel-analysstudier tillsammans med byggbranschen. Dessa studier är ofta stora och komplexa och kräver expertkompetens och är därför inte möjligt att genomföra i normala byggprojekt. För att branschen skall kunna använda klimatberäkningar i vanliga byggprojekt krävs förenklade verktyg och metoder. IVL har därför tillsammans med byggbranschen utvecklat ett nytt verktyg som inte kräver några förkunskaper – Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg.


– Verktyget levereras med en databas med medelvärden för de vanligaste svenska byggvarorna som under projektets gång kan ersättas med specifik EPD data.

  • – Verktyget kan användas för att uppfylla Miljöbyggnad 3.0 krav på klimatberäkning eller för att verifiera upphandlingskrav.

Medverkande: Anders Ejlertsson och Johan Larsson från IVL.

Dagen arrangeras av IVL i samarbete med Hållbart Byggande i Syd, Fastighetsägarna Syd, Hållbar utveckling Skåne och Sustainable Business Hub.Tid: 6/3 kl. 9-10 Frukost serveras från kl. 8:30.
Plats: IVL, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö.
Pris: Kostnadsfritt
Läs mer & anmälan: www.ivl.se/byggsektorns-miljoberakningsverktyg.