27/4 The 6Zs Refugee Shelter, Lund

Presentation av aktuellt forskningsprojekt: design av en flyktingbostad i form av ett plusenergihus utan klimatpåverkan. Föreläsningen kommer att hållas på engelska och inkluderar en visning av provhuset som uppförts på Brunnshög i Lund.

Här kan du läsa om projektet på svenska.

The purpose of the project is to discuss the design of an eco-cycle refugee emergency shelter with the aim to reach a six ‘Z’ goal: zero emissions, zero energy, zero waste, zero cost, zero indoor air pollutants and zero impact on the environment after the shelter demolition. The key idea is to reach a net 6Zs during all stages of the buildings life: material extraction, building construction, operation and maintenance until the shelter’s end of life.

The shelter is designed for the cold Swedish climate, but the method can be adjusted to other climates. The lecture will be held in English.

Marwa Dabaieh is universitetslektor at Malmö Universitet. Her research concerns vernacular architecture, passive design, sustainable building conservation, zero emission buildings and participatory design.

Tid: Fredag 27 april, kl 14:30-16:30. Fika ingår!
Plats: Brunnshög, Lund. Vi samlas vid informationsboden i korsningen Programmeraregatan – Soluppgången.
Anmälan: Senast onsdag 25/4 via mejl till info@hbsyd.se. Obs, begränsat antal platser, medlemmar i Hållbart Byggande i Syd har förtur!
Pris: Kostnadsfritt för föreningens medlemmar. Övriga betalar 150kr. Betalning sker till bankgiro 181-4391. Referens: Brunnshög + ditt namn.