8/5 Lokala energisystem i Simris

I byn Simris strax väster om Simrishamn finns Sveriges första lokala nät med energi från sol, vind och en lokal batteribank. Strax före jul 2017 var Simris för första gången självförsörjande helt utan support från det nationella elnätet, även om detta fortfarande finns tillgängligt som back-up.

Hur ser framtidens energisystem ut för bostäder, med fokus på elnät och distribution? Vad kan vi lära oss från det unika EU-pilotprojektet Simris, som under perioder är ett helt vind & sol självförsörjande lokalt energisamhälle?

Eventet är ett samarrangemang med Energikontoret Skåne och de ideella föreningarna Skånes Vindkraftsakademi och Solar Region Skåne.

Mer information om projektet i Simris hittar du här: eon.se/framtidenarlokal.

Medverkande
Jan-Eric Olsson och Stina Albin, EON.

Tid Tisdag 8 maj  kl 15-16.30
Plats Nobelvägen 66, Malmö
Pris & Anmälan Formell anmälan görs senast fredag 4/5 via mejl till info@hbsyd.se. Begränsat antal platser, medlemmar i Hållbart Byggande i Syd har förtur. För icke medlemmar (HBSyd, Solar Region Skåne eller Vindkraftsakademin) tar vi en administrativ avgift på 150 kr. Se www.hbsyd.se för medlemskap.

Program
15:00 Välkommen!
15:10 Framtidens Energisystem
15:25 Simris – ett lokalt energisystem utifrån lokala förutsättningar (vind/sol).
15:55 Rundvandring i Simris – med virtual reality-glasögon! Hur långt från byn finns anläggningen? Hur ser battericontainer/lagerlösning ut? Hur komplext är ett sådant system?
15:55 Fika & mingel
16:30 Avslut