Årsmöte 27/3 2015

Styrelsen för Ideella föreningen Hållbart Byggande i Syd kallar härmed alla medlemmar till föreningens årsmöte 2015. Mötet startar kl 15.00 och hålls på Hammenhögs Gästis.

Vi inleder mötet med en stunds mingel och fika. Därefter följer föreningens årsmöte. Som sista punkt på årsmötet kommer Tuva Sköld från Tiliaciltura hålla i ett arbete där vi gemensamt ska lägga en plan för föreningens fortsatta arbete. Detta kommer att ske genom att bildandet av olika arbetsgrupper och planering av ett antal workshop:s för att utveckla föreningen. Tuva har lång erfarenhet av att utveckla verksamheter med tydligt miljöfokus och har också lång erfarenhet av arbete i ideella föreningar.

Anmäl dig själv och dina eventuella gäster genom att skicka ett mejl till info@hbsyd.se. Mejla senast kl. 12.00 fredagen den 27/3.

Dagordning
Verksamhetsberättelse
Ekonomisk redovisning
Förändring av medlemsavgiften
Valberedningens förslag

Välkommen!