Föreläsningsmaterial från konferensen

Här kommer bonusmaterial från Hållbart Byggande i Syds konferens om giftfritt byggande, för alla som vill repetera eller inspireras på nytt!

Varis Bokalders, Carl-Gustaf Bornehag och Gunilla Wieslanders föreläsningar ligger tillgängliga här på sidan i två veckor. Dessutom en spec på materialkrav från Lars Nilsson, Värmlands län.
Giftfritt Byggande 15.03.05 Varis Bokalders
Hörby 2015-03-05 Bornehag
Inomhusmiljö och luftkvalitet Wieslander
Lars Nilssons materialkriterier.jpg

Tack till alla konferensdeltagare som kom till Hörby och bidrog till att göra dagen både lärorik och inspirerande!