Besök på Alnarp Cleanwater Technology

Välkommen på nätverksträff och studiebesök på Alnarp Cleanwater Technology. Vi äter lunch tillsammans och får veta mer om ACT:s biologiska kretsloppsbaserade avloppssystem. Susanne Gabrielson berättar och förevisar demonstrationsanläggningen som finns i Alnarp. Vi diskuterar framtidens avloppsrening och hur den kan bli en del av lösningen på kommande fosforbrist.

Datum: 17/10 2014
Plats:
Pomonavägen 4, Alnarp
Tid:
Samling 13:00 vid Alnarp Cleanwater för gemensam promenad till Restaurang Alnarp, Sundsvägen 9. Vi avslutar ca 16:00.
Lunch: Flera alternativ finns, bla. vegetariskt.
Pris: Ingen avgift, lunchen ingår.

Anmälan: Senast den 13/10 till info@hbsyd.se.