Ekoinspiration från Baskemölla

Några inspirationsbilder från utflykten till Baskemölla Ekoby med Hållbart Byggande i Syd i slutet av augusti. Det blev en solig och intressant eftermiddag i ekobyn, med visning av två villor och områdets dagis. Finn och Markus agerade guider i byn och släppte in hela gänget i sina egna hus. Därefter fika i Finns trädgård!
Barnstugan
Barnstugan: Trästomme med isolering av träflislera, i taket ekofiber.

Villa Thorsen4

Villa Thorsen: Lerputsat halmbalehus.

Villa Beskow1
Villa Beskow: Kalkputsat stampat jordhus målat med infärgad sandkalk. Tak av obehandlad lärk.

 

Lämna ett svar