Ekoinspiration från Baskemölla

Några inspirationsbilder från utflykten till Baskemölla Ekoby med Hållbart Byggande i Syd i slutet av augusti. Det blev en solig och intressant eftermiddag i ekobyn, med visning av två villor och områdets dagis. Finn och Markus agerade guider i byn och släppte in hela gänget i sina egna hus. Därefter fika i Finns trädgård!Barnstugan: Trästomme med isolering av träflislera, i taket ekofiber.

 

Villa Thorsen: Lerputsat halmbalehus.


Villa Beskow: Kalkputsat stampat jordhus målat med infärgad sandkalk. Tak av obehandlad lärk.