Kalendariet uppdaterat!

Nu är föreningens aktiviteter för hösten och början på nästa år spikade! Läs mer om studiebesök, nätverksträffar och föreläsningar på www.hbsyd.se och sätt kryss i almanackan redan nu, så att du inte missar något intressant!
Första programpunkten är nu på fredag, då det blir studiebesök i Baskemölla Ekoby.Det finns fortfarande ett par platser lediga, så än är det inte för sent att anmäla! Det kan du göra här: www.hbsyd.se/forelasning/besok-i-baskemolla-ekoby/ Väl mött i höst!