23/9 Lerseminarium – om lera som byggnadsmaterial ur ett historiskt och modernt perspektiv

Välkommen till en heldag om lera som byggnadsmaterial på Kulturens Östarp den 23 september. Dagen inleds med en teoretisk del om byggnadsmaterialet ur ett historiskt perspektiv som följs av det moderna perspektivet. På eftermiddagen finns det möjlighet att delta i en praktisk workshop där vi lägger lergolv med olika tekniker (från det traditionella till det moderna). Platsen för seminariet är Gamlegård, en fyrlängad korsvirkesgård från 1812. Vi riktar oss i första hand till yrkesverksamma som vill lära sig mer om lera som byggnadsmaterial och vi hoppas på intressanta diskussioner och inspirerande möten mellan det traditionella och det moderna!

Dagen arrangeras av Kulturen i samarbete med Hållbart Byggande i Syd och BEVIS – byggnadsvård i Skåne. Läs mera »

Hållbart Byggande i Syd bygger ett nytt Skåne! Missa inte höstens program!

Vi är nätverket som vågar bygga broar mellan det traditionellt ekologiska byggandet och den mer konventionella byggindustrin. Det är på den arenan vi kan driva förändring och vara relevanta för många. När Skåne nu förväntas bygga minst 6 000 nya bostäder om året är en lokal plattform för diskussion av ett svårfångat och för Skåne avgörande begrepp – hållbart byggande – efterlängtad och alldeles nödvändig. Det visar inte minst de diskussioner vi för med Region Skåne om hur HBSyd kan hjälpa till att sprida goda exempel för att stärka inte minst den offentliga beställaren. Exemplen är många: radikalt minskad kemikaliehantering i stora projekt, energieffektiva byggnader utan merkostnad, miljöriktiga materialval; exemplen kan radas på varandra. Läs mera »

Höstens program

Sept.     Studiebesök Rättsmedicinska, Trelleborg
23/9      Lera som byggmaterial, del 1 – Historiska och moderna metoder
21/10   Studiebesök Greenhouse, Augustenborg MKB
11/11   Miljövänlig färg hos Allbäcks
9/12      Lera som byggmaterial, del 2 – Industrialiserade byggmetoder

Mer info kommer!