17/10 Inbjudan: Hållbart Byggande och hållbara företag

Innovationscenter för Landsbygden bjuder ännu en gång in till en spännande halvdag med fokus hållbara affärer och innovation!

För dig som är verksam inom byggbranschen är nytänkande centralt för konkurrenskraft, samt för att tackla våra gemensamma klimatutmaningar. Under dagen ges tillfälle att inspireras och föra dialog kring hållbarhet, innovation, och framtidens byggsektor. Medverkar gör två av Hållbart Byggande i Syds medlemsföretag; Carin Stoeckmann från Byggmästar´n i Skåne och Andreas Holmgren från Byggnadsfirman Otto Magnusson.

När: den 17 oktober 2018, 13.00 – 16.30
Var: återkommer inom kort
Anmälan: återkommer inom kort

Vill du läsa mer om Innovationscenter så finns dem på www.innovationscenter.se

12/10 Färdplan 2045 och skånska byggaktörer

32c806ae-6d76-41be-9343-aa8dd2a157bb

Varmt välkomna till en dag fylld av dialog och samverkan!

Hållbart Byggande i Syd, tillsammans med medarrangörer, välkomnar skånska byggaktörer och beslutsfattare för att diskutera utmaningarna kring Färdplan 2045. Vi bjuder in lokala hållbarhetsledare i branschen för att under en halvdag känna dem på pulsen och utbyta perspektiv – samt föra en dialog kring en gemensam riktning framåt. Eventet består av en rad mindre seminarier från olika intressenter i byggbranschen med lokal anknytning till Skåne: branschorganisationer, byggherrar, arkitekter, byggare och offentliga aktörer.

Vad är Färdplan 2045?
Vi har FN:s Parisavtal och Sveriges klimatlag att efterleva. Det innebär att Sverige år 2045 ska ha uppnått netto nollutsläpp av växthusgaser. En stor utmaning är byggsektorn, som bidrar med 19% (källa: Boverket) av Sveriges totala klimatpåverkan. På uppdrag av regeringsinitiativet Fosilfritt Sverige har Byggindustrier tillsammans med en rad riksaktörer utformat en färdplan med riktlinjer för byggsektorn. Visionen är att förena aktörer och beslutsfattare kring en färdplan som ska möjliggöra en konkurrenskraftig och klimatneutral sektor.

Formell anmälan görs senast fredag 28e september via mejl till info@hbsyd.se. Begränsat antal platser, medlemmar i Hållbart Byggande i Syd har förtur. Medlemmar deltar gratis. För icke medlemmar tar vi en deltagaravgift på 300 kr. Se www.hbsyd.se för medlemskap.

Lokal: Kommendanthuset i Malmö. Malmöhusvägen, 211 18 Malmö
Samverkanspartner: Byggindustrier, Fastighetsägarna Syd, Region Skåne, Malmö stad.

25/9 Möt hållbara innovationer på Sege Park!

Varmt välkommen till en dag fylld av inspiration och ny kunskap!

Har ditt företag en innovativ produkt som främjar hållbar utveckling? Som medlem i HBSyd har du nu möjlighet att presentera din produkt för intresserade byggherrar och medlemmar. Vi bjuder in Malmö stad/MIA och andra intressenter till Sege Park där ett urval HBSyd medlemmar berättar om sina innovationer. Malmö stad inleder besöket genom att berätta om status i projektet Sege park avseende byggherredialogen och planerade innovationer i SegePark projektet.

KjellanderSjoberg_Sege_Park_Axo_fase2-1200x775 

Vad är Sege Park?

Sege Park i Malmö genomgår idag en omfattande omställning! Det äldre sjukhusområdet från 30-talet kommer inom snar framtid nämligen att ligga i framkant gällande miljövänliga energilösningar. Tre centrala områden i projektet är energi, avfall samt avlopp och vatten. Visionen är en självförsörjande stadsdel på förnybar energi – vilket skall ske genom bland annat solceller, förnybar fjärrvärme samt biobränsle från invånarnas avfall.

Är du som medlem intresserad av att presentera din innovation? Skicka en kort ansökan till info@hbsyd.se. Beslut fattas i mitten av augusti. 

HÖSTEN 2018: KALENDARIUM

 

Boka in höstens event redan nu! 

Vecka 39: Möt hållbara innovatörer på Sege Park! Malmö Stad inleder med status i projektet Sege Park. Ett urval av HBSyds medlemmar berättar om sina innovationer för byggherrar.
Datum och plats:
 25 september, Kommendanthuset i Malmö.

Vecka 41: Diskutera utmaningarna kring Färdplan 2045 med skånska byggaktörer och beslutsfattare.
Datum och plats: 12 oktober, Sege Park i Malmö.

Vecka 43: Seminarium: Återanvändning av fyllnadsmassor.
Datum och plats: återkommer inom kort.

Interna event:
Vecka 45: Rundabordssamtal: Klimatbetong.
Datum och plats: återkommer inom kort.

Vecka 47: Rundabordssamtal: Energi.
Datum och plats: återkommer inom kort.

 

Kalendern kommer kontinuerligt uppdateras med nya event. Vill du hålla dig uppdaterad kring kommande event samt få löpande nyheter om hållbart byggande? Följ oss gärna på facebook.com/HallbartByggandeISyd/

Vi önskar er alla en trevlig sommar!

 

Injudan till Innovation Camp Bygg 2/5

Här är ett tips till en spännande aktivitet i början på maj! Innovationscenter för Landsbygden bjuder in till en halvdag med fokus på innovation, kreativitet och nytänkande för dig som är verksam inom byggsektorn.

Byggbranschen befinner sig i en omställningsfas – 2045 ska vi vara klimatneutrala! Hur ser färdplanen ur? Vilka innovationer behövs? Medverkar gör två av Hållbart Byggande i Syds medlemsföretag; Carin Stoeckmann från Byggmästar´n i Skåne och Andreas Holmgren från Byggnadsfirman Otto Magnusson.

Se hela inbjudan och anmäl dig här!

Tid & Plats 2/5 kl. 13-16.30 på Örums Nygård.

 

8/5 Lokala energisystem i Simris

I byn Simris strax väster om Simrishamn finns Sveriges första lokala nät med energi från sol, vind och en lokal batteribank. Strax före jul 2017 var Simris för första gången självförsörjande helt utan support från det nationella elnätet, även om detta fortfarande finns tillgängligt som back-up.

Hur ser framtidens energisystem ut för bostäder, med fokus på elnät och distribution? Vad kan vi lära oss från det unika EU-pilotprojektet Simris, som under perioder är ett helt vind & sol självförsörjande lokalt energisamhälle? Läs mera »

22/5 Hållbar Bygglogistik


Klimatsmart byggande – Effektivt byggande? Välkommen till ett seminarium om logistikens betydelse för ett hållbart byggande!

Vi bygger mycket nu, men hur får vi ihop ekvationen billigare byggmaterial med målet en klimatneutral byggprocess? Många förordar ett större industriellt byggande för ökad effektiviteten och lägre kostnaderna, och fler och fler företag importerar byggmaterial, byggelement och husdelar från andra länder i Europa. Vad innebär detta för materialens hållbarhet, transporterna, energiåtgång, CO2-utsläpp och LCA?  Under seminariet jämför vi olika möjliga strategier Läs mera »

23/3 Årsmöte kl. 13 på Kulturen, Lund

Välkommen att närvara vid föreningens årsmöte och göra din röst hörd om vår verksamhet samt välja en styrelse för det kommande verksamhetsåret. Alla dokument som hör till årsmötet hittar du här: hbsyd.se/dokument/.

Innan det formella årsmötet enligt nedanstående agenda kommer vi att ha ett rundabordssamtal med Johan Nuder, koordinator på nyinrättade Informationscentrum för Hållbart byggande (www.ichb.se) – ett perfekt tillfälle för oss att påverka en aktör som under Boverkets paraply precis håller på att starta upp sin verksamhet. Detta informella möte beräknas ta c:a 1 timme (kl. 13 – 14) i anspråk.

Alla medlemmar som har frågeställningar ni vill ha belysta uppmanas att senast 19/3 sända era tankar i ett kort mail till styrelsen så ska vi försöka se till att skapa en struktur i samtalet, samtidigt som vi tillskapar en enkel dokumentation.

I samband med mötet bjuder föreningen på fika. Anmäl dig gärna genom ett mejl till info@hbsyd.se så vet vi hur många vi blir! Läs mera »

6/3 Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg

Välkommen till en informationsträff i Malmö om Byggsektorns Miljöberäkningsvertyg! IVL har under många år genomfört stora livscykel-analysstudier tillsammans med byggbranschen. Dessa studier är ofta stora och komplexa och kräver expertkompetens och är därför inte möjligt att genomföra i normala byggprojekt. För att branschen skall kunna använda klimatberäkningar i vanliga byggprojekt krävs förenklade verktyg och metoder. IVL har därför tillsammans med byggbranschen utvecklat ett nytt verktyg som inte kräver några förkunskaper – Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg.
Läs mera »