21/10 Påminnelse om studiebesök på Greenhouse Augustenborg i Malmö

Du glömmer väl inte att anmäla dig? Sista dagen för anmälan är 18 oktober.

Välkommen till ett studiebesök på Greenhouse Augustenborg i Malmö!

Greenhouse Augustenborg är ett flerfamiljshus som ligger i Malmö och ägs av MKB (Malmös kommunala bostadsbolag). Greenhouse är ett av Sveriges främsta projekt inom energi, miljöteknik, odling, livsstilsfrågor och social gemenskap. Ekostaden Augustenborg har en lång historia av omfattande satsningar för ett mer socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart bostadsområde. Här finns ett unikt öppet dagvattensystem, gröna tak, miljöhus och gröna utemiljöer. Ekostaden är idag ett testområde för MKB:s nya miljölösningar. Här har många goda idéer testats och utvecklats tillsammans med boende i området. Läs mera »

Lyckat lerseminarium på Kulturens Östarp

Kulturens Östarp, utanför Veberöd där lerseminariet höll hus, är en vacker och mycket sevärd gård från början av 1800-talet. Gården anses som unik genom att den bevarats i sin ursprungliga form på den plats den byggdes, i en tid där man annars flyttade på byggnader för att bevara dem som museum som tex till Skansen och Kulturen i Lund.

Läs mera »