6 december: Julavslutning – Återbruk i teori och praktik

Event och julavslutning

MALMÖ  |  6 DECEMBER  | KL. 14.00-16.00 med efterföljande middag från ca 17.00. 

Under två timmar får vi ta del av lika delar teori, goda exempel och verktyg för att arbeta med återvinning av material.

Efter föredragen fortsätter vi med diskussionerna med egna erfarenheter, utmaningar och lösningar och går ut och äter tillsammans.

Eventet arrangeras av Hållbart byggande syd tillsammans med:

Malmö stad stadsfastigheter: Anna Bernstad, Hållbarhetsstrateg

CCBuild: Thomas Stoll, Affärsutvecklingschef hållbar stadsbyggnad

FOJAB: Petra Jenning, Arkitekt

 

Tider:
Kl. 14-16 föredrag och diskussioner, runt kl. 17 tar vi en bit mat i närheten.

Plats:
FOJAB:s kontor på Friisgatan 28 i Malmö.

Pris:
Kostnadsfritt för föreningens medlemmar (gäller 2 personer/företag). Övriga betalar 300kr/person som Swischas på plats. Företag faktureras.

Anmälan:
Via mejl till info@hbsyd.se. OSA senast fredag 1/12.