Bidrag beviljat från Leader

Nu har vi fått besked om att vi beviljats bidrag från Leader Österlen! Det innebär att vi får hjälp att finansiera en serie seminarier som tar upp olika aspekter av hållbart byggande. I projektet ingår också två stycken studier: en om LCA (Life Cycle Assesment) för olika byggnadskonstruktioner och en om förnyelsebara byggmaterial.