Förnyelsebara byggnadsmaterial

Karin har haft möte med Miljöbron i Lund, en organisation som kopplar ihop företag med högskolevärlden. Vi kan få hjälp av dem att genomföra olika typer av projekt som rör byggande och byggmaterial. Projekten kan tex. ha formen av ett examensarbete eller någon annan form av kortare projektarbete. Jobbar du med förnyelsebara material och har du en idé eller frågeställning kring detta som du vill utforska? Kontakta någon i styrelsen!