Hållbart Byggande i Syd bygger ett nytt Skåne! Missa inte höstens program!

Vi är nätverket som vågar bygga broar mellan det traditionellt ekologiska byggandet och den mer konventionella byggindustrin. Det är på den arenan vi kan driva förändring och vara relevanta för många. När Skåne nu förväntas bygga minst 6 000 nya bostäder om året är en lokal plattform för diskussion av ett svårfångat och för Skåne avgörande begrepp – hållbart byggande – efterlängtad och alldeles nödvändig. Det visar inte minst de diskussioner vi för med Region Skåne om hur HBSyd kan hjälpa till att sprida goda exempel för att stärka inte minst den offentliga beställaren. Exemplen är många: radikalt minskad kemikaliehantering i stora projekt, energieffektiva byggnader utan merkostnad, miljöriktiga materialval; exemplen kan radas på varandra.

Vi är både glada och stolta över att nätverket växer och vi får fler och fler nya medlemmar! Det är både stora konventionella företag som t.ex. Optimera, kommuner som t.ex. Malmö Stad men framförallt mindre lokala företag med ett brinnande intresse och stor kunskap i nischade sektorer, t.ex. Mossagården och Allbäcks Linoljeprodukter. Vi är stolta och glada över att många små företag som erbjuder hållbara lösningar till den lokala marknaden ser medlemskapet i Hållbart Byggande i Syd som ett naturligt val. En av målsättningarna med vårt nätverk är just att göra det lättare för goda lösningar att nå marknaden.

Vi släpper idag höstens program. Det innehåller en rad intressanta studiebesök, men också väldigt nischade seminarier. Här är listan:

– Studiebesök på rättsmedicinska i Trelleborg. Sveriges hitintills största passivhus som är byggt som
ett plushus
– Lera som byggmaterial, del 1 – Historiska och moderna metoder
– Studiebesök MKB Greenhouse, Augustenborg
– Miljövänlig färg hos Allbäcks i Ystad
– Lera som byggmaterial, del 2 – Industrialiserade byggmetoder

Ni kan inom kort läsa mer om programmet på vår hemsida. Men håll också utkik efter nya arrangemang. Det sprudlar i leden av initiativkraft och vilja att driva förändring genom nya spännande seminarier och konferenser, så räkna med att det kommer mer! Hoppas vi ses under hösten!

Ha nu en riktigt glad och skön sommar!

Önskar Styrelsen i Hållbart Byggande i Syd genom
Anders och Yngve