Lyckat lerseminarium på Kulturens Östarp

Kulturens Östarp, utanför Veberöd där lerseminariet höll hus, är en vacker och mycket sevärd gård från början av 1800-talet. Gården anses som unik genom att den bevarats i sin ursprungliga form på den plats den byggdes, i en tid där man annars flyttade på byggnader för att bevara dem som museum som tex till Skansen och Kulturen i Lund.
Att bevara gården i sin ursprungliga skick, genom renoveringar med ursprungliga tekniker står alltså högt på agendan. Behovet av att lägga ett nytt lergolv efter nödvändiga dräneringsarbeten gav möjligheten att arrangera lerseminariet och på samma gång förena nytta med nöje.
Lerseminariet var uppdelat i både teori och praktik där vi under förmiddagen kunde ta del av hur leran användes som en lokal resurs i byggnadssammanhang med Bondrumsgården i Tomelilla som exempel. Vi fick också lära oss vilka egenskaper leran har ur ett modernt perspektiv, med krav på hållbarhets- och hälsoaspekter.
Eftermiddagen var huvudsakligen ägnat åt lergolvet som skulle stampas på traditionellt sätt i ett av rummen på gården.
Ca 2 ton lera hade hämtas lokalt i en lergrav tillhörande gården, och blandats upp i förväg med enbart små andelar grus och vatten. 17 glada, intresserade och engagerade kursdeltagare hjälpte till att lägga ut leran till vidare bearbetning – stampning och piskning.
Förutom det tunga arbetet att stampa jordgolv, fick vi även en inblick i vilka nutida lertekniker som finns och i vilket sammanhang lera kan ingå i modern byggnation.
Flera deltagare gav uttryck för en mycket lyckad kombination av lerans historiska användning, som ett av världens äldsta byggmaterial samt lerans moderna aspekter och fördelar.
Ett stampad jordgolv blev lagt som bonus- så alla var nöjda!
Läs gärna mer här om seminariet och att använda lera i byggnader:
2-4 2-3 2-2