Studiebesöket den 23/11 på Rättspsykiatriska i Trelleborg inställt!

På grund av brandövningar under hela förmiddagen på Rättspsykiatriska i Trelleborg, är vi tvungna att flytta vårt evenemang till ett annat datum, mer information kommer framöver.

Byggnaden är Region Skånes nybyggda anläggning för högspecialiserad rättspsykiatrisk vård, forskning och utbildning. Huset är Sveriges största passiv- och plusenergihus, med solceller, solfångare och vindkraftverk.

Målet är att skapa en attraktiv arbetsplats för personalen och en läkande miljö för patienterna. Tack vare passivhusteknik, energieffektivisering och förnybar energi, sparar man en dryg miljon om året i energikostnader.

Vi får en presentation av byggnaden och dess energisystem, samt en rundvandring.

Detta är ett samarrangemang med Energikontoret Skåne och Malmö Cleantech City.