Sammanfattning av besöket hos Allbäcks Linoljeprodukter i Ystad

En liten skara om nio personer tog sig ut i vinterhalkan och deltog i en intressant föreläsning hos Allbäcks Linoljeprodukter om linoljans historia och nutida möjligheter, där gammal visdom och kunnande knyts samman med modern teknik och samtida krav och önskemål.

Vi fick en föreläsning av Sonja och Hans Allbäck om hur det kom sig att de startade och även hur sjukdom blev drivkraften till att skapa förändring.

Att vi lever i en tid då vi har övertro på utveckling står sig väldigt klart när vi får lyssna till Hans och Sonjas historia. Hur mycket kunskap och kunnande som kan räddas bara vi är villiga att lyssna till tidigare generationer och deras strävan efter att göra sitt bästa. Det enkla är det goda sägs det. Balansen mellan att utveckla och inveckla är skör, vilket blir tydligt efter ett föredrag som detta.

Det nya är inte alltid bättre än det gamla och 1900-talets historia från efterkrigstiden är ett tydligt bevis på det.  Innan andra-världskriget användes inga lösningsmedel i linoljefärg som var den rådande färg man använde. Behandlas linoljan enligt gamla traditioner behövs inget lösningsmedel. Ett bevis för att vi har mycket att hämta ifrån vår historia.

Efter föreläsningen gick vi ut i målarverkstaden och fick själva känna på att måla med linoljefärg. Att få måla med en färg som doftar gott är en uppfriskande känsla.

Att linolja har så många användningsområden visar också på dess styrka, allt ifrån i sin rena form till att blanda den med andra naturliga råvaror så får vi inte bara färg utan också, vax, kitt och spackel.

Utöver en lektion i linoljan användningsområden pratade vi också lite kort om vikten av virkeskvalitet. Ett par ställen här i söder där vi kan få tag på bra virke är för de intresserade Ansgarius Svensson AB i Södra Vi och Fredricssons Trä i Malmö.

Jag vill rikta ett stort tack till Hans och Sonja Allbäck för ett intressant föredrag om Linoljans möjligheter.

/Mats Persson