Sammanfattning av studiebesöket på Greenhouse i Ekostaden Augustenborg

Det var ett mycket intressant studiebesök vi gjorde på MKB’s Greenhouse på Augustenborg. Först fick vi en fin presentation av vår förening av Andreas Holmgren, och därefter två mycket intressanta presentationer av Frida Persson Boonkaew och Cecilia Truedsson på MKB om deras miljö- och hållbarhetsarbeten, hur det är att bo i Greenhouse och hur man med hjälp av ny och beprövad teknik kan få de boende att bidra till lägre energiförbrukning, egen odling och gemenskap i sitt boende.

I Greenhouse får du ett hem som är innovativt inom energi, miljöteknik, odling, livsstilsfrågor och social gemenskap. Greenhouse är certifierat enligt Passivhus och Miljöbyggnad guld och har bland annat smarta elnät, gröna tak och tak med solceller, enkla och smarta lösningar för källsortering samt separat mätning och debitering av varmvatten och el.

Om våra odlingslägenheter i höghuset

I höghuset har samtliga lägenheter odlingsbalkonger om 20 kvadratmeter med 11 meter lång odlingsyta som skapar fantastiska möjligheter till odling. Balkongen är indelad i två klimatzoner – en del är inglasad för att förlänga odlingssäsongen medan en del är öppen. Balkongen är försedd med vattenutkastare och golvbrunn. Varje lägenhet har två utgångar till balkongen och en liten växtverkstad för hantering av plantor. Tvårumslägenheterna högst upp i huset har också en gemensam takterrass.

Om Ekostaden Augustenborg

Greenhouse ligger i Ekostaden Augustenborg som har en lång historia av omfattande satsningar för ett mer socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart bostadsområde. Här finns ett unikt öppet dagvattensystem, gröna tak, miljöhus och gröna utemiljöer. Ekostaden är idag ett testområde för MKB:s nya miljölösningar. Här har många goda idéer testats och utvecklats tillsammans med boende i området.

Lådcykelpool

I Greenhouse finns en lådcykelpool där boende kan boka och låna Greenhouse två lådcyklar. Det finns gott om cykelplatser både ute och inne och en cykelverkstad med verktyg och instruktioner om att till exempel laga en punktering. Det finns flera vägar ner till källaren med tagläsare eller hiss. Cykelförvaringen och låsbara skåp för att ladda elcykelbatterier. I Greenhouse vill vi att cykeln ska vara första valet vid nära transporter men för längre resor erbjuder vi också gratis medlemskap i 5 år i en bilpool. 6 parkeringsplatser finns i garaget varav två med laddstolpar.

Gemensam odling

På takterrassen finns odlingslotter på över 200 kvadratmeter. Det kupolformade växthuset är en naturlig träffpunkt, men också en möjlighet att odla mer exotiska grödor. Husets fjortonde våning bjuder också på odlingsmöjligheter och frostfri vinterförvaring av växter. De som bor i Greenhouse erbjuds kunskapsstöd i odling via ett odlingsnätverk och vi arrangerar också träffar och workshops där de kan dela med sig av sina tips och utbyta erfarenheter.

 

/ Mia Rydén