10/2 2017 Studiebesök på Rättspsykiatriska i Trelleborg

Studiebesöket är nu fullbokat! Vi arrangerar ett nytt besök under hösten, så håll ögonen öppna efter nytt datum framöver.

Besöket är ett samarrangemang mellan Hållbart Byggande Syd, Energikontoret Skåne, Malmö Cleantech och Fastighetsägarna Syd. 

Byggnaden är Region Skånes nybyggda anläggning för högspecialiserad rättspsykiatrisk vård, forskning och utbildning.Huset är Sveriges största passiv- och plusenergihus, med solceller, solfångare och vindkraftverk.

Målet är att skapa en attraktiv arbetsplats för personalen och en läkande miljö för patienterna. Tack vare passivhusteknik, energieffektivisering och förnybar energi, sparar man en dryg miljon om året i energikostnader.

Vi får en presentation av byggnaden och dess energisystem, samt en rundvandring.

Arrangemanget är gratis och vi bjuder på fika.

Observera att vid inpassering sker en säkerhetskontroll, där väskor blir genomsökta och man får passera en larmbåge med eventuell efterföljande kroppsvisitering! RPC ber därför om att man kommer i god tid, och har ett minimum av metall i sin klädsel.

Datum:          10/2 2017

Hålltider:       8.45-9.30: Ankomst och fika

9.30-10.30: Presentation

10.30-11.30: Rundvandring

Plats: Rättspsykiatriskt centrum, Mellanköpingevägen 6, Trelleborg

Kostnad: Gratis

Anmälan: Senast 1/2  2017 till paula.ode@balticsuntech.se

Se som pdf: inbjudan-rattspsykiatriska-trelleborg-170210