3/6 Frukostseminarium: Kan vi bygga giftfritt utan att det kostar mer?

Nu är det hög tid att anmäla sig till frukostseminariet som försöker besvara frågan: Kan vi bygga giftfritt utan att det kostar mer?

Två examensstudenter vid LTH, Lunds Universitet, har gjort en fallstudie hos Byggnadsfirman Otto Magnusson, baserad på intervjuer och en genomgång av 430 byggprodukter från fyra materialleverantörer undersökta i miljödatabaserna BASTA, Byggvarubedömningen och SundaHus (tre olika verktyg för att bedöma och kommunicera produkters miljöprestanda). De har undersökt sex vanligt förekommande byggmaterialkategorier, där det visade sig att en stor andel av byggmaterialet är miljögodkänt på marknaden. Detta väcker frågor kring kostnader, utfasning av icke miljögodkända byggmaterial och hur olika aktörer på marknaden kan ta sitt delansvar.

Frukostseminariet arrangeras av: Malmö Cleantech och Hållbart Byggande i Syd.

Datum: Fredag 3 juni 2016, kl. 08:00-11:00
Plats: Nordenskiöldsgatan 17, Malmö
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt, men en avgift på 395 SEK exkl. moms debiteras vid frånvaro utan avbokning.
Anmälan: Anmäl er här innan 31 maj vid 12.00. Antalet deltagare är begränsat.

Program
08:00 Frukost serveras
08.30 Välkomna. Anders Ejlertsson, ordförande i Hållbart Byggande i Syd.
08.35 Miljöbedömning av byggvaror; Bakgrund och tillgängliga bedömningsverktyg, Jeanette Green, gruppchef IVL, Svenska Miljöinstitutet och styrelseledamot BASTA
08.50 Kan vi bygga giftfritt utan att det kostar mer? En fallstudie. Annie Randebjer och Elinor Degen, LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg, vid Lunds Universitet.
09:30 Paus
09:45 Frågor & svar
senast 11.00 Avslut

Varmt välkomna!