Tack för senast!

Då har Hållbart Byggande i Syd haft sin allra första medlemsträff; det blev lunch, mingel och många diskussioner. Tiden gick alldeles för fort! Tack alla som kom dit – och särskilt tack till Ecotopia som bidrog med lokalen och med en intressant guidad visning! Här kan man hitta anteckningarna från mötet.

Mötet i full gång!

Mötet i full gång!

Uppstartmöte

Välkommen till Hållbart Byggande i Syds uppstartmöte den 14:e juni! Vi träffas på Ecotopia, äter lunch och lägger upp riktlinjerna inför framtiden. Styrelsen informerar om föreningen och om Leaderprojektet som vi kommer att driva under 2013/14. Avslutningsvis får vi en guidad rundvandring på Ecotopia. Läs mera »

Förnyelsebara byggnadsmaterial

Karin har haft möte med Miljöbron i Lund, en organisation som kopplar ihop företag med högskolevärlden. Vi kan få hjälp av dem att genomföra olika typer av projekt som rör byggande och byggmaterial. Projekten kan tex. ha formen av ett examensarbete eller någon annan form av kortare projektarbete. Jobbar du med förnyelsebara material och har du en idé eller frågeställning kring detta som du vill utforska? Kontakta någon i styrelsen!

Bidrag beviljat från Leader

Nu har vi fått besked om att vi beviljats bidrag från Leader Österlen! Det innebär att vi får hjälp att finansiera en serie seminarier som tar upp olika aspekter av hållbart byggande. I projektet ingår också två stycken studier: en om LCA (Life Cycle Assesment) för olika byggnadskonstruktioner och en om förnyelsebara byggmaterial.